Irish Oral – 3ú Bliain – Sraith Pictiúr 1 – 5

Junior Cert :  Go to the link below for the 5 pictures for  ‘ Sraith Pictiúr 1 – 5 ‘ .

http://www.examinations.ie/exam/An_Bhealtriail_Rognach_2010_Ard_agusGnathleibheal_Cuid_2.pdfSraith 1 – 5

======================================================

Sraith Pictiúr Sound file  ( Click here to listen to them being read out )

(A)   Tá Niamh agus Seán ag staidéar sa teach. Tá Niamh ag scríobh agus tá

Seán ag léamh leabhair. Tá sé 5 a chlog.

(B)   Buaileann an fón. Freagraíonn Niamh é. Labhraíonn Niamh ar feadh cúpla

nóiméad ar an teileafóin.

(C)  Ansin, téann sí go dtí an ríomhaire. Is maith léi ríomhairí. Tá Niamh ag scríobh chuig a Maim ar an ríomhaire. Tá sí ag clóscríobh.  Tá suim aici i gcúrsaí ríomhaireachta.

(D)  Téann gach duine go dtí an phictiúrlann. Tá an scannán ‘ Bee Movie ‘ ar siúl. Tá an scannán greannmhar.  Taitníonn an scannán sin go mór leo.

 Sraith Pictiúr 2 :

(A)     Tá an doras ar oscailt agus tá Bailey ann. Tá Aisling agus Bailey ag

comhrá. Taitníonn Aisling le Bailey.

(B)     Tá Aisling agus Bailey ag caint faoin dioscó anocht ag a 9 a chlog. Tá siad sa seomra suí.

(C)     Deireann Aisling nach bhfuil a tuismitheoirí sa bhaile. Tá Bailey agus Aisling ag iarraidh dul amach.

(D)     Tá Aisling ag scríobh nóta dá tuismitheoirí. Tá Daid ag obair agus tá Maim ag ollmhargadh Superquinn.

Sraith Pictiúr 3 :

(A)  Tá Killian agus Niamh ag siúl cois abhainn. Tá siad ag caint le chéile. Tá fear ina shuí i mbád beag. Tá sé ag dul ag iascaireacht.

(B)  Tá Niamh agus Killian ag snámh go sona sásta.  Tá fogra in airde agus tá ‘ dainséar ‘ scríofa air. Taitníonn an snámh go mór le Killian agus Niamh.

(C)  Tá Killian i ndainséar agus tá sé ag iarraidh cabhair. Tá eagla ar Killian agus lig sé béic as.

(D)  Tagann fear i mbád. Chuala sé Killian ag screadaíl. Chuir sé isteach sa bhád é agus bhí Killian slán sábhailte.

Sraith Pictiúr 4 : 

(A)   Tá Ciara agus Eoin ag féachaint isteach tríd fhuinneog Uí Mhurchú. Siopa leictreach atá ann. Tá iPod ó Eoin.

(B)   Go tobann, feiceann siad cailín óg. Tá an cailín bheag ag caoineadh mar tá sí

caillte. Labhraíonn Ciara léi.

(C)   Cabhraíonn an bheirt leis an gcailín óg. Téann an triúr acu go dtí an fháiltiú.

Cuireann an bhean sin glaoch ar na tuismitheoirí.

(D)    Tagann na tuistí. Tá an-áthas ar chuile dhuine. Tugann fear an tí’ 20 (fiche) euro

do Chiara agus Eoin.

 Sraith Pictiúr 5  :

(A)   Cnagann Eamon ar an doras. Freagraíonn Cian. Tá Aoife á lorg ag Eamon.

(B)   Deireann Cian nach bhfuil Aoife ann. Chuaigh sí amach le cairde léi uair a

chloig ó shin.

(C)    Scríobhann Éamonn nóta d’Aoife. Ní bheidh sé ábalta bualadh léi níos déanaí.

(D)    Tugann Eamonn an nóta do Chian. Tabharfaidh Cian an nóta di níos déanaí.

Fágann na buachaillí slán ar a chéile.

————————————-

The 2nd part to the Oral is the ‘ Rólghlacadh ‘ .  There are 8 pictures.  Go to the link   Rolghlacadh  , to see  the 8 pictures.  You ask the examiner 10 questions on the one that is chosen by him. Vary your questions – Cad, cé, conas, cé mhéad, an bhfuil … etc

Pages 31, 66, 106, 147, 182, 218, 256, 300.

 1. Cad is ainm don óstán ?
 2. Cén uimhir teileafóin atá ann ?
 3. An bhfuil bialann ann ?
 4. Cé (dó) an club seo ?
 5. Cá bhfuil an scoil suite ?
 6. Cén t-am a osclaíonn sé ?
 7. Cathain a dhúnann sé ?
 8. Cé mhéad áiseanna atá ann ?
 9. Conas is féidir eolas a fháil ?
 10. An féidir leat peil a imirt ?
 11. Céard atá le n-ithe ? / le déanamh ?
 12. An ndíolann siad arán ?
 13. An mbíonn an siopa ar oscailt Dé Domhnaigh ?
 14. An féidir leat dul ag iascaireacht ?
 15. Cén praghas atá ar (na ticéid) ?

=========================================

 1. Failtiú – Is mise Colm.  Cad é do dáta breithe ? Cá rugadh thú ? Cad é d’uimhir scrúdú ?  Cén seoladh atá agat  ?

Inis dom faoi do cheantar ?  Inis dom faoi CUS ? Inis dom faoi do chlann ?

An Imríonn tú Spórt ? An maith leat ceol ?

 

Is mise Eoghan. Rugadh mé ar an séú lá de Feabhra. Is é ‘Cúig, seacht, ….m’uimhir scrúdú.  Tá mé i mo chónaí i gCluain Tarbh. Is maith liom Dún Droma. Tá sé cairdiúil. Téim go CUS. Tá CUS go hiontach. Imrím Rugbaí.  Tá cúigear sa chlann. Réitím go maith le gach duine.  

 

YOU MUST KEEP TALKING

2.    Rólghlacadh – there are 8 of these.  You ask the examiner 10 questions on the one that is chosen by him.

Pages 31, 66, 106, 147, 182, 218, 256, 300.

3.   Sraith Pictiúr – there are 5 of them.  The student does all the talking here.

Pages 28, 63, 104, 144, 179.   Have 4 / 5 sentences on each picture.

YOU MUST KEEP TALKING

 ———————————————————–

1. Cad is ainm duit ?

Harry is ainm dom.

2.  Cá bhfuil cónaí ort ?  Tá cónaí orm i gCluain Tarbh.

3.  Cad é do dáta breithe ?

Rugadh mé ar an 10ú lá de Mí Eanair,

4.  Cad é d’uimhir scrúdú ?

Is é (Sé, seacht, trí ………) m’uimhir scrúdú.

5.  Inis dom faoi CUS ?

Tá CUS cairdiúil.

Cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú ?

Déanaim Spáinnis, Eolaíocht….

6.  Conas atá na múinteoirí ?

Tá na múinteoirí an-mhaith, an-óg.

7.  Cad iad na háiseanna sa scoil ?

Tá ceaintín agus halla spóirt ann,

8.  An bhfuil a lán rialacha ann ?

Tá a lán rialacha ann, mar shampla, caithfidh muid fanacht ciúin.

9.  Cad iad na caithimh aimsirí atá agat ?

Imrím Rugbaí don scoil,  Is maith liom ceol, Féachaim ar an teilifís,

10. Inis dom faoi do chlann ?

Tá deartháir amháin agam,

11.  An réitíonn tú go maith le gach duine ?

Réitím go maith le mo chlann, (get on well with).

12.  Inis dom faoi do cheantar ?

Tá Mullach Íde go deas, Tá a lán áiseanna ann (facilities),

13.  Cad a rinne tú an deireadh seachtaine seo caite ?  (Past)

Chuaigh mé, Bhí sé, Chonaic mé, Lig mé mo scíth, Thóg mé go bog é,

———————————————

Sampla :

1.  Cad is ainm duit?

_______________________ is ainm dom.

2.  Cá bhfuil cónaí ort?

Tá cónaí orm i _______________________

3.  Cén sórt ceantair é sin? (area)

Is ceantar deas é. Tá sé suite leathmhíle lasmuigh den mbaile mór. Is sráidbhaile ciúin é. Tá cónaí orm i dteach feirme. Is seanteach mór é. Tá ceithre sheomra ann. Tá gairdín mór os comhair an tí ina bhfuil crainn agus bláthanna ag fás.(growing)

4.  An bhfuil a lán áiseanna i do cheantar? (facilities)

Níl an méid sin áiseanna ann, le bheith dáiríre. Tá dhá shiopa sa sráidbhaile, trí theach tábhairne (pubs), bialann amháin agus bunscoil. Bhí oifig an phoist ann go dtí tús na bliana seo ach dúnadh é an lá roimh Lá le Pádraig. Níl aon áiseanna spóirt ann ach tá ionad pobail mór ann (community centre).

5.  Cén aois tú?

Táim _____________________ d’aois. Beidh mé sé bliana déag ar 3 Bealtaine 2012.

6.  Inis dom faoi do chlann.

Tá seachtar ar fad i mo chlann: mé féin, mo bheirt deartháireacha Colm agus Ian, mo dheirfiúr Aoife, mo mham agus mo dhaid agus mo mhamó (Granny). Tá mo mhamó seacht mbliana agus seachtó ach tá sí chomh folláin le breac fós. (healthy as a trout)

7.  An maith leat an scoil?

Uaireanta is maith liom an scoil, uaireanta eile ní bhím ró-cheanúil (fond) uirthi! Is aoibhinn liom an scoil Dé hAoine mar bím ag tnúth go mór leis an deireadh seachtaine (looking forward). Ní bhíom ró-thógtha leis an scoil maidin Dé Luain, áfach! Nuair a dhúisím, ceapaim go mbíonn tromluí agam (nightmare)! Tríd is tríd, taitníonn an scoil liom (enjoy) ach b’fhearr liom a bheith sa bhaile nó ar mo laethanta saoire.

8.  Cad iad na hábhair a ndéanann tú?

Déanaim ocht n-ábhar. Seo iad: Gaeilge, Béarla, Stair, Tíreolaíocht, Reiligiún, Oideachas Saoránach Soisialta Polaitiúil(CSPE),Mata, Eolaíocht.

Tíreolaíocht an t-ábhar is fear liom. Ábhar an-spéisiúil (interesting) go deo atá ann agus tá an múinteoir tíreolaíochta ar fheabhas ar fad (excellent).

9.  Cad iad na caithimh aimsire atá agat?

Tá a lán caitheamh aimsire agam. Is iad na cinn is fearr liom ná ___________, _________ agus _____________. Tá suim mhór agam sa cheol freisin. Chuaigh mé féin agus mo chara, Deirdre, go dtí ceolchoirm (concert) a bhí ar siúl san O2 an mhí seo caite. Bhí Jedward ag seinm. Bhí siad go hiontach ar fad!

10.  An bhfuil suim agat sa spórt? (interested)

Is breá liom spórt. Is iad na spóirt is fearr liom ná __________, ___________ agus ____________. Beidh (will) cluiche rugbaí ar siúl sa Staid Aviva an mhí seo chugainn (next weekend) agus tá sé i gceist agam a bheith ann.

11.  Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn (next) ? ?

(Future tense) : Beidh mé ag féachaint ar an teilifís oíche Dé hAoine. Rachaidh mé ag siopadóireacht le mo mham maidin Dé Sathairn. Oíche Dé Sathairn, rachaidh mé chuig cóisir le mo chairde. Tar éis an aifrinn ar an Domhnach, tabharfaidh mé cuairt ar m’aintín (visit). Caithfidh (spend) mé tráthnóna Dé Domhnaigh agus oíche Dé Domhnaigh ag staidéar.

————————————————————-

Junior Cert Honours :

 1. Oral – 40%
 2. Listening
 3. Paper 1.  (a) Comprehension (b) Comprehension (c) Two Grammar exercises, to be written out in your answerbook    (d) Scéal ‘ceolchoirm’  (approx 300 words)
 4. Paper 2. (a) Unseen prose (b)  Our Prose ‘ Spás ‘ in question B.   (c) Unseen Poetry  (d) Our poetry ‘ Teilifís ‘ in question B.     (e)  Litir  (approx 150 words)  Do the one to a friend – not the formal one. Use your extra material, paragraph your letter, Use the Present/Past/Future tense additions.
 5. Oral Exam : will be April 4th – 8th, 2016.

 

——————-

 

 

Advertisements