Irish Oral – 3ú Bliain – Sraith Pictiúr 1 – 5 / Listening

Junior Cert :  Go to the link below for the 5 pictures for  ‘ Sraith Pictiúr 1 – 5 ‘ .

http://www.examinations.ie/exam/An_Bhealtriail_Rognach_2010_Ard_agusGnathleibheal_Cuid_2.pdfSraith 1 – 5

======================================================

Sraith Pictiúr Sound file  ( Click here to listen to them being read out )

(A)   Tá Niamh agus Seán ag staidéar sa teach. Tá Niamh ag scríobh agus tá

Seán ag léamh leabhair. Tá sé 5 a chlog.

(B)   Buaileann an fón. Freagraíonn Niamh é. Labhraíonn Niamh ar feadh cúpla

nóiméad ar an teileafóin.

(C)  Ansin, téann sí go dtí an ríomhaire. Is maith léi ríomhairí. Tá Niamh ag scríobh chuig a Maim ar an ríomhaire. Tá sí ag clóscríobh.  Tá suim aici i gcúrsaí ríomhaireachta.

(D)  Téann gach duine go dtí an phictiúrlann. Tá an scannán ‘ Bee Movie ‘ ar siúl. Tá an scannán greannmhar.  Taitníonn an scannán sin go mór leo.

 Sraith Pictiúr 2 :

(A)     Tá an doras ar oscailt agus tá Bailey ann. Tá Aisling agus Bailey ag

comhrá. Taitníonn Aisling le Bailey.

(B)     Tá Aisling agus Bailey ag caint faoin dioscó anocht ag a 9 a chlog. Tá siad sa seomra suí.

(C)     Deireann Aisling nach bhfuil a tuismitheoirí sa bhaile. Tá Bailey agus Aisling ag iarraidh dul amach.

(D)     Tá Aisling ag scríobh nóta dá tuismitheoirí. Tá Daid ag obair agus tá Maim ag ollmhargadh Superquinn.

Sraith Pictiúr 3 :

(A)  Tá Killian agus Niamh ag siúl cois abhainn. Tá siad ag caint le chéile. Tá fear ina shuí i mbád beag. Tá sé ag dul ag iascaireacht.

(B)  Tá Niamh agus Killian ag snámh go sona sásta.  Tá fogra in airde agus tá ‘ dainséar ‘ scríofa air. Taitníonn an snámh go mór le Killian agus Niamh.

(C)  Tá Killian i ndainséar agus tá sé ag iarraidh cabhair. Tá eagla ar Killian agus lig sé béic as.

(D)  Tagann fear i mbád. Chuala sé Killian ag screadaíl. Chuir sé isteach sa bhád é agus bhí Killian slán sábhailte.

Sraith Pictiúr 4 : 

(A)   Tá Ciara agus Eoin ag féachaint isteach tríd fhuinneog Uí Mhurchú. Siopa leictreach atá ann. Tá iPod ó Eoin.

(B)   Go tobann, feiceann siad cailín óg. Tá an cailín bheag ag caoineadh mar tá sí

caillte. Labhraíonn Ciara léi.

(C)   Cabhraíonn an bheirt leis an gcailín óg. Téann an triúr acu go dtí an fháiltiú.

Cuireann an bhean sin glaoch ar na tuismitheoirí.

(D)    Tagann na tuistí. Tá an-áthas ar chuile dhuine. Tugann fear an tí’ 20 (fiche) euro

do Chiara agus Eoin.

 Sraith Pictiúr 5  :

(A)   Cnagann Eamon ar an doras. Freagraíonn Cian. Tá Aoife á lorg ag Eamon.

(B)   Deireann Cian nach bhfuil Aoife ann. Chuaigh sí amach le cairde léi uair a

chloig ó shin.

(C)    Scríobhann Éamonn nóta d’Aoife. Ní bheidh sé ábalta bualadh léi níos déanaí.

(D)    Tugann Eamonn an nóta do Chian. Tabharfaidh Cian an nóta di níos déanaí.

Fágann na buachaillí slán ar a chéile.

————————————-

The 2nd part to the Oral is the ‘ Rólghlacadh ‘ .  There are 8 pictures.  Go to the link   Rolghlacadh  , to see  the 8 pictures.  You ask the examiner 10 questions on the one that is chosen by him. Vary your questions – Cad, cé, conas, cé mhéad, an bhfuil … etc

Pages 31, 66, 106, 147, 182, 218, 256, 300.

 1. Cad is ainm don óstán ?
 2. Cén uimhir teileafóin atá ann ?
 3. An bhfuil bialann ann ?
 4. Cé (dó) an club seo ?
 5. Cá bhfuil an scoil suite ?
 6. Cén t-am a osclaíonn sé ?
 7. Cathain a dhúnann sé ?
 8. Cé mhéad áiseanna atá ann ?
 9. Conas is féidir eolas a fháil ?
 10. An féidir leat peil a imirt ?
 11. Céard atá le n-ithe ? / le déanamh ?
 12. An ndíolann siad arán ?
 13. An mbíonn an siopa ar oscailt Dé Domhnaigh ?
 14. An féidir leat dul ag iascaireacht ?
 15. Cén praghas atá ar (na ticéid) ?

=========================================

 1. Failtiú – Is mise Colm.  Cad é do dáta breithe ? Cá rugadh thú ? Cad é d’uimhir scrúdú ?  Cén seoladh atá agat  ?

Inis dom faoi do cheantar ?  Inis dom faoi CUS ? Inis dom faoi do chlann ?

An Imríonn tú Spórt ? An maith leat ceol ?

Is mise Eoghan. Rugadh mé ar an séú lá de Feabhra. Is é ‘Cúig, seacht, ….m’uimhir scrúdú.  Tá mé i mo chónaí i gCluain Tarbh. Is maith liom Dún Droma. Tá sé cairdiúil. Téim go CUS. Tá CUS go hiontach. Imrím Rugbaí.  Tá cúigear sa chlann. Réitím go maith le gach duine.  

YOU MUST KEEP TALKING

2.    Rólghlacadh – there are 8 of these.  You ask the examiner 10 questions on the one that is chosen by him.

Pages 31, 66, 106, 147, 182, 218, 256, 300.

3.   Sraith Pictiúr – there are 5 of them.  The student does all the talking here.

Pages 28, 63, 104, 144, 179.   Have 4 / 5 sentences on each picture.

YOU MUST KEEP TALKING

 ———————————————————–

1. Cad is ainm duit ?

Harry is ainm dom.

2.  Cá bhfuil cónaí ort ?  Tá cónaí orm i gCluain Tarbh.

3.  Cad é do dáta breithe ?

Rugadh mé ar an 10ú lá de Mí Eanair,

4.  Cad é d’uimhir scrúdú ?

Is é (Sé, seacht, trí ………) m’uimhir scrúdú.

5.  Inis dom faoi CUS ?

Tá CUS cairdiúil.

Cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú ?

Déanaim Spáinnis, Eolaíocht….

6.  Conas atá na múinteoirí ?

Tá na múinteoirí an-mhaith, an-óg.

7.  Cad iad na háiseanna sa scoil ?

Tá ceaintín agus halla spóirt ann,

8.  An bhfuil a lán rialacha ann ?

Tá a lán rialacha ann, mar shampla, caithfidh muid fanacht ciúin.

9.  Cad iad na caithimh aimsirí atá agat ?

Imrím Rugbaí don scoil,  Is maith liom ceol, Féachaim ar an teilifís,

10. Inis dom faoi do chlann ?

Tá deartháir amháin agam,

11.  An réitíonn tú go maith le gach duine ?

Réitím go maith le mo chlann, (get on well with).

12.  Inis dom faoi do cheantar ?

Tá Mullach Íde go deas, Tá a lán áiseanna ann (facilities),

13.  Cad a rinne tú an deireadh seachtaine seo caite ?  (Past)

Chuaigh mé, Bhí sé, Chonaic mé, Lig mé mo scíth, Thóg mé go bog é,

———————————————

Sampla :

1.  Cad is ainm duit?

_______________________ is ainm dom.

2.  Cá bhfuil cónaí ort?

Tá cónaí orm i _______________________

3.  Cén sórt ceantair é sin? (area)

Is ceantar deas é. Tá sé suite leathmhíle lasmuigh den mbaile mór. Is sráidbhaile ciúin é. Tá cónaí orm i dteach feirme. Is seanteach mór é. Tá ceithre sheomra ann. Tá gairdín mór os comhair an tí ina bhfuil crainn agus bláthanna ag fás.(growing)

4.  An bhfuil a lán áiseanna i do cheantar? (facilities)

Níl an méid sin áiseanna ann, le bheith dáiríre. Tá dhá shiopa sa sráidbhaile, trí theach tábhairne (pubs), bialann amháin agus bunscoil. Bhí oifig an phoist ann go dtí tús na bliana seo ach dúnadh é an lá roimh Lá le Pádraig. Níl aon áiseanna spóirt ann ach tá ionad pobail mór ann (community centre).

5.  Cén aois tú?

Táim _____________________ d’aois. Beidh mé sé bliana déag ar 3 Bealtaine 2012.

6.  Inis dom faoi do chlann.

Tá seachtar ar fad i mo chlann: mé féin, mo bheirt deartháireacha Colm agus Ian, mo dheirfiúr Aoife, mo mham agus mo dhaid agus mo mhamó (Granny). Tá mo mhamó seacht mbliana agus seachtó ach tá sí chomh folláin le breac fós. (healthy as a trout)

7.  An maith leat an scoil?

Uaireanta is maith liom an scoil, uaireanta eile ní bhím ró-cheanúil (fond) uirthi! Is aoibhinn liom an scoil Dé hAoine mar bím ag tnúth go mór leis an deireadh seachtaine (looking forward). Ní bhíom ró-thógtha leis an scoil maidin Dé Luain, áfach! Nuair a dhúisím, ceapaim go mbíonn tromluí agam (nightmare)! Tríd is tríd, taitníonn an scoil liom (enjoy) ach b’fhearr liom a bheith sa bhaile nó ar mo laethanta saoire.

8.  Cad iad na hábhair a ndéanann tú?

Déanaim ocht n-ábhar. Seo iad: Gaeilge, Béarla, Stair, Tíreolaíocht, Reiligiún, Oideachas Saoránach Soisialta Polaitiúil(CSPE),Mata, Eolaíocht.

Tíreolaíocht an t-ábhar is fear liom. Ábhar an-spéisiúil (interesting) go deo atá ann agus tá an múinteoir tíreolaíochta ar fheabhas ar fad (excellent).

9.  Cad iad na caithimh aimsire atá agat?

Tá a lán caitheamh aimsire agam. Is iad na cinn is fearr liom ná ___________, _________ agus _____________. Tá suim mhór agam sa cheol freisin. Chuaigh mé féin agus mo chara, Deirdre, go dtí ceolchoirm (concert) a bhí ar siúl san O2 an mhí seo caite. Bhí Jedward ag seinm. Bhí siad go hiontach ar fad!

10.  An bhfuil suim agat sa spórt? (interested)

Is breá liom spórt. Is iad na spóirt is fearr liom ná __________, ___________ agus ____________. Beidh (will) cluiche rugbaí ar siúl sa Staid Aviva an mhí seo chugainn (next weekend) agus tá sé i gceist agam a bheith ann.

11.  Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn (next) ? ?

(Future tense) : Beidh mé ag féachaint ar an teilifís oíche Dé hAoine. Rachaidh mé ag siopadóireacht le mo mham maidin Dé Sathairn. Oíche Dé Sathairn, rachaidh mé chuig cóisir le mo chairde. Tar éis an aifrinn ar an Domhnach, tabharfaidh mé cuairt ar m’aintín (visit). Caithfidh (spend) mé tráthnóna Dé Domhnaigh agus oíche Dé Domhnaigh ag staidéar.

————————————————————-

Junior Cert Honours :

 1. Oral – 40%
 2. Listening – 10%
 3. Paper 1.  (a) Comprehension (b) Comprehension (c) Two Grammar exercises, to be written out in your answerbook    (d) Scéal ‘ceolchoirm’, (13%) (approx 300 words).
 4. Paper 2.  (a) Unseen prose (b)  Our Prose ‘ An tÁdh ‘ in question B.   (c) Unseen Poetry  (d) Our poetry ‘ Subh Milis ‘ in question B.     (e)  Litir  (approx 150 words).  Do the one to a friend – not the formal one. Use your extra material, paragraph your letter,  Use the Present/Past/Future tense additions.
 5. Oral Exam : will be end of March 2019 approx.

Junior Cert 2018 (Litir A): 1. Bhí mé ar saoire. Bhí mé ag foghlaim Spáinnise, Bhí mé ar cuairt,

2. Chuamar – went, Chonaic mé – , lig mé, Cheannaigh, Bhain muid sult as – enjoyed,

3. Bhí sé an-te, Ní raibh a lán daoine eile ann, Bhí an áit salach (dirty), Ní raibh daoine cairdiúil,

Junior Cert 2013,  Hons,  (B) Litir :

Is ball mé de bhanna ceoil. Bhí an chéad ghig ag an mbanna Dé Sathairn seo caite.

‘The Elected’ an t-ainm atá ar an mbanna ceoil. Tháinig an t-ainm ó mo mhúinteoir Grafaic Theicniúil, an tUasal Kiernan.  Is drumadóir é.

Bhí an chéad ghig sa scoil ag Battle of the Bands. Bhí an ceaintín plódaithe le daoine.

An tseachtain seo chugainn, beidh gig eile againn i mBelvedere. Beidh siad ag eagrú comórtas ceoil idir-scoileanna.

========================================

Listening :  

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2013 Gaeilge:

Cuid A. An chéad chainteoir Cén chaoi a bhfuil sibh? Fiachra Standún ag caint libh. Rugadh mé i mBéal an Áth’ i gContae Mhaigh Eo. Is páiste aonair mé. Siúinéir is ea mo dhaid agus is rúnaí scoile í mo mham. Is í an bhádóireacht an caitheamh aimsire is fearr liom. Tá bád seoil ag mo thuismitheoirí. An Ghaoth Aneas an t-ainm atá uirthi. An Ghaoth Aneas = The South Wind.

An dara cainteoir Goidé mar atá achan duine? Bríd Nic Aoidh ag labhairt libh. Is as Béal Feirste domsa. Tá deirfiúr amháin agam. Máire is ainm di. Tá sí dhá bhliain níos óige ná mise. Bhí mé féin is mo chara Siún sa phictiúrlann an Satharn seo caite. Chonaic muid an scannán The Hobbit.Is dóigh liom go bhfuil an t-aisteoir Martin Freeman ar fheabhas ann. goidé (cad é) = How achan (gach aon) = every,

Cuid B. Fógra Fógra anseo ón nGarda Síochána. Is lá saoire bainc é an Luan seo chugainn agus mar sin beidh trácht trom ar na bóithre tráthnóna. Iarrtar ar thiománaithe aird a thabhairt ar rialacha an bhóthair. Beidh ceamaraí luais á n-úsáid ar fud na tíre.

Píosa Nuachta I mí Mheán Fómhair seo caite thug Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn cuairt ar The Emerald Grounds i Londain. Ceanncheathrú Chumann Lúthchleas Gael i Ruislip, Londain, is ea The Emerald Grounds. Bhí a bhean chéile, Sabina, in éineacht leis an uachtarán ar an turas.

Cuid C. Comhrá a hAon N: Haigh, a Aoife. Niamh anseo. A: Dia dhuit, a Niamh. Aon scéal agat? N: Ar chuala tú cad a tharla dom ar scoil inniu? A: Níor chuala, muis ach chonaic mé lasmuigh de oifig an phríomhoide thú. Inis dom munar miste leat. —————————————- N: Táim go mór trí chéile mar ghoid duine éigin mo i-Phone nua. A: Ó, a thiarcais! Cad a tharla? N: Níl cead agam é a rá leat. Tá an scéal á fhiosrú ag na Gardaí. A: Ná bí buartha faoi, a thaisce. N: Ar d’fhocal, a Aoife, ná habair tada faoi seo le héinne eile. A: Tugaim mo fhocal duit. Ní osclóidh mé mo bhéal faoi.   munar miste leat = if you wouldn’t mind.

Comhrá a Dó B: An é sin Seosamh? Brian anso. S: Is mé, a Bhriain. Shíl mé go raibh tusa ar do leaba leis an bhfliú? B: Bhí mé, a Sheosaimh, ach tá biseach orm anois. S: Chaill tú oíche mhór sa chlub aréir. B: Ar chaill mé? Céard a tharla? ———————————– S: Bronnadh na boinn orainn a bhuamar anuraidh. B: Cé a rinne an bronnadh? S: Jim McGuinness as Dún na nGall. B: An raibh ceol ann freisin? S: Bhí, a Bhriain. Bhí Rory and the Island ann agus chan siad an t-amhrán Jimmy’s winning matches. B: Is mór an trua é, a Sheosaimh, nach raibh mé ann.

———————————-   deireadh 2013  —————————–

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2012 Gaeilge:

Cuid A. An chéad chainteoir Goidé mar atá sibh, a chairde? Treasa Ní Ruairc ag caint libh. Is as Condae Liatroma mé. Tá mé san ospidéal mar bhí timpiste bheag agam. Chuir mé mo ghlúin as alt nuair a bhí mé ag imirt peile don scoil. Tá díomá orm mar ní bheidh mé in ann peil a imirt go ceann míosa ar a laghad. goidé (cad é) = how,

An dara cainteoir Dia dhaoibh! Is mise Traolach Ó Súilleabháin. Rugadh mé i gCorcaigh ach tá cónaí orm anois i mBleá Cliath. Is tiománaí tacsaí í mo mháthair agus tá m’athair ag obair i Londain. Beidh mé ag dul go dtí Cluichí Oilimpeacha 2012 an samhradh seo mar cheannaigh m’athair ticéad dom. Is maith liom ceol agus ‘sí Adele an t-amhránaí is fearr liom.

Cuid B. Fógra Seo í réamhaisnéis na haimsire. Glanfaidh an bháisteach atá go forleathan anois i nDeisceart na tíre. Beidh an tráthnóna grianmhar ar fud na tíre. Idir naoi gcéim déag Celsius agus trí chéim is fiche Celsius a bheidh an teocht anocht.

Píosa Nuachta A mhúinteoirí agus a dhaltaí. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Stiofán Ó Siochrú. Bhuaigh Stiofán an chéad duais mar Eolaí Óg na Bliana san RDS inné. Is cúis onóir í sin don scoil. Tá gach éinne sa scoil fíorbhródúil asat, a Stiofáin.

Cuid C. Comhrá a hAon R: Haló, a Pheadair. An raibh tú ag an gceolchoirm aréir? P: Ó, bhí mé. Chonaic mé tú féin ann. R: Bhí an banna ceoil Páistí Lir go maith, a Pheadair. P: Ach ní raibh an banna ceoil Do-Re-Mi chomh maith leo. R: Bhí uirlis cheoil as tiúin nuair a bhí Do-Re-Mi ag seinm. P: An phíb uilleann nó an bosca ceoil? R: An bosca ceoil, a Pheadair. P: Ach tá cluas mhaith ag Criostóir. R: An córas fuaime, b’fhéidir. P: Bhí an fhuaim go dona. R: Tá an tsíleáil sa halla sin ró-ard, a Pheadair.

Comhrá a Dó S: Dia dhuit, a Cholm. An bhfuil bomaite agat? C: Cinnte, a Shadhbh. Caidé atá ag cur as duit, a thaisce? S: Chaill mé fáinne cluaise ag an dioscó aréir. C: Nach cuimhin leat? Thug tú dom é ag deireadh na hoíche. S: Iontach! Fuair mé an péire mar fhéirín Nollag. C: Cé thug duit iad? S: Mo dheirfiúr, Sandra. C: Ar aon nós tá an ceann a bhí ag gortú do chluaise agam. S: An bhfuil tú sa bhaile anois, a Cholm? C: Tá mé. Buail trasna chugam anois, a Shadhbh. S: Feicfidh mé thú i gceann leathuaire.

——————————- deireadh 2012  —————————

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2011 Gaeilge:

Cuid A. An chéad chainteoir Is mise Cáit Ní Riain. Tá mé i mo chónaí sa Daingean i gCo. Chiarraí. Bhí mo mháthair ag obair in óstán ach chaill sí a post anuraidh. Marcaíocht chapaill an caitheamh aimsire is fearr liom. Tá capall bán agam. Sneachta is ainm dó. Ba mhaith liom dul isteach san arm amach anseo.

An dara cainteoir Cén chaoi a bhfuil sibh? Seán Ó Conaire anseo. Rugadh mé in Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe. Tá mé ag freastal ar scoil chónaithe. Imrím sacar le Gaillimh Aontaithe. Bhí cúpla triail agam i Sasana sa samhradh. Shínigh mé conradh bliana le Leeds United an tseachtain seo caite. Tá súil agam go n-éireoidh liom ann. Is é Kevin Doyle an t-imreoir sacair is fearr liom.

Cuid B. Fógra Bhí Fleá Cheoil na hÉireann ar siúl i mbaile mór an Chabháin i mbliana. Bhí sé ar siúl i mí Lúnasa. Tá traidisiún fada ceoil agus amhránaíochta sa cheantar. Tá gach eolas faoin bhfleá le fáil ag http://www.flea2011.ie.

Píosa Nuachta Bhí an t-óstán Knockranny House i gCathair na Mart sa nuacht le déanaí. Bhuaigh sé an chéad duais i gcomórtas bialainne na hÉireann. Bronnadh an trofaí ag ócáid speisialta in Óstán an Bhurlington i mBaile Átha Cliath. Bhí seacht gcéad duine i láthair ag an ócáid.

Cuid C. Comhrá a hAon B: Caidé mar atá tú, a Úna? Brian Ó Néill anseo. Ú: Níl Úna anseo faoi láthair. Fág teachtaireacht, le do thoil. Há! B: Éirigh as an bpleidhcíocht, a Úna. Táim ag lorg nótaí staire. Ú: Brón orm, a Bhriain. Caidé a dúirt tú? B: An bhfuil na nótaí a fuaireamar faoi Michael Collins agat? Ú: Tá, cinnte. Tá na nótaí staire agam. An bhfuil a fhios agat go bhfuil siad ar shuíomh gréasáin na scoile fosta? B: Tá a fhios agam sin ach níl banda leathan againn sa bhaile. Ú: Ní bíodh imní ort, a Bhriain. Tabharfaidh mé na nótaí staire duit amárach. Caidé = How,

Comhrá a Dó A: Haigh, a Neasa. N: Heileo, a Antaine, cén chaoi a bhfuil tú? A: Go maith, a Neasa. Bhí mise ag Féile Oxegen i mbliana. Bhí na bannaí ceoil ar fheabhas. An raibh tusa ann? N: Ní raibh, bhí mé thar lear. A: Thar lear! Nach méanar do dhaoine áirithe! N: Oibríonn mo dhaid thar lear. A: Bhí an banna ceoil Arcade Fire ag Féile Oxegen i mbliana. An maith leat iad? N: Is aoibhinn liom iad. A: Feicfidh tú arís iad: beidh siad san O2 i mí na Samhna.

———————————- deireadh 2011  ————————-

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2010

Cuid A:

An Chéad Chainteoir

Cén chaoi a bhfuil sibh? Is mise Nuala Ní Fhlatharta as Ros Muc, Conamara, Co. na Gaillimhe. Táim ag freastal ar Scoil an Phiarsaigh. Taitníonn an Ghaeilge agus an mhatamaitic thar cionn liom ach ná luaigh an eacnamaíocht bhaile liom. Ní maith liom eacnamaíocht bhaile mar táim go dona ag an gcócaireacht. Deir mam nach féidir liom ubh fiú a bheiriú i gceart.

An Dara Cainteoir

Caidé mar atá sibh? Aindrias Ó Colla is ainm dom. Rugadh i bPáras mé. Is múinteoirí ealaíne sa phobalscoil áitiúil iad mo thuismitheoirí. Chaith m’athair fiche bliain ag obair i bPáras. Sin an áit ar chas sé ar mo mham. Bhí mé seacht mbliana d’aois nuair a tháinig mé go hÉirinn.

Cuid B:

Fógra

Tá iris Ghaeilge idirlín nua ar fáil anois ar an ngréasán ag http://www.nósmag.com. Nós an t-ainm atá ar an iris nua. Cosnaíonn síntiús bliana €40 (daichead euro). Bíonn rogha leathan ábhar agus topaicí ar fáil san iris: cúrsaí ceoil, cúrsaí taistil, cúrsaí scannán agus cúrsaí faisin. Ceannaigh síntiús bliana duit féin inniu.

Píosa Nuachta

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i Montana i mbliana. Tá pobal láidir Éireannach ina gcónaí ann. Tugann Seachtain na Gaeilge deis dóibh bualadh le chéile. Bíonn béim ar an teanga, ar an gceol traidisiúnta, ar an drámaíocht agus ar litríocht na hÉireann. Beidh an píobaire cáiliúil, Eoin Duignan, i láthair ag an bhféile i mbliana.

Cuid C:

Comhrá a hAon

 • Brian anso. An bhféadfainn labhairt le Siún, le do thoil?

Siún ag caint leat, a Bhriain.

 • An mbeadh spéis agat, a Shiún, dul chuig an seó faisin san oíche amárach?

Ba bhreá liom dul ann. Cá mbeidh an seó faisin ar siúl, a Bhriain?

 • In Óstán an Rí. Tá dhá thicéad agam.

Cén t-am a bheidh an seó ar siúl?

 • Tosnóidh sé ar a hocht a chlog.

Buailfidh mé leat taobh amuigh den óstán ag leath i ndiaidh a seacht.

 • Togha, a Shiún. Cífidh mé ansan thú. Slán tamall.

Go raibh maith agat, a Bhriain.

Comhrá a Dó : 

Bhí an scannán sin ar fheabhas, a Bhríd.

Shíl mé go raibh Evanna Lynch an-mhaith.

Bhí, ach bhí mise an-tóghta le Matthew Lewis.

Is réaltaí móra iad, cinnte. Tá bua na haisteoireachta acu.

Tá, agus bua na dathúlachta freisin.

Os ag caint faoi dhathúlacht atáimid, an bhfaca tú Jack, buachaill nua Amanda?

Chonaic. Tá sé dathúil ceart go leor ach is sórt amadáin é.

Cogar,beidh mise ag dul go dtí na Debs le Jack.

An bhfuil a fhios ag Amanda faoi sin? Rachaidh sí le báiní!

Is cuma liom. Ní bhaineann sé léi.

=============   deireadh 2010  ================

Advertisements