Irish – the question forms, cá, cé, cad etc…

                                                                Na Ceisteanna  

*   [ Cá ,  Cad,  Céard,  Cé,  Cén,  Cathain,  Cé mhéad,  Conas,  Cén fáth  –  the 9 most important ]    

 

1 –  Cá – where ,  

2 –  Cad – what,  

3 –  Céard – what,  

4 –  Cé – who,  

5 –  Cén – which,  

6 –  Cathain –  when,  

7 –  Cé mhéad –  how much, how many.

8 –  Conas – how,  

9 –  Cén fáth  – why.                                      

———————–

1.     – where

:    Cá fhad – how long

2.     Cad – what    ‘Cad a tharla ?                            Brian O'Driscoll of Ireland breaks clear of the tackle of Lionel Beauxis of France to score his team's second try during the RBS 6 Nations Championship match between Ireland and France at Croke Park on February 7, 2009 in Dublin, Ireland. (Photo by Stu Forster/Getty Images) *** Local Caption *** Brian O'Driscoll;Lionel Beauxis

3.     Céard – what

:     Cad as duit – where are you from

:     Cad chuige – For what, Why ?

:     Cad leis – with what ?

:     Cár bhuail Áine le Pól – where did Áine meet P.

:     Cár rugadh Ruairí – where was R. born ?

:    Cárbh as dó – Where is he from ?

4.   hé Pádraig – who is P.

:   Cé acu – Which of them

5.   Cé mhéad – how much, how many

6.   Cén – which

7.   Cén fáth – why

8.   Conas – how

9.    Cathain – when

:   Ainmnigh – name

:   Luaigh – mention

:  Tabhair sampla – give an example

:   Cén chaoi -which way, how,   ‘Cén chaoi ina bhfuil tú ?

:   Cén áit – where  ( which place )

:    Cén uair –  when  ( which time )

:   An mó airgid a bhí ann ?   –   ( how much )

—————————————————————

1.     Question

2.     Yes

3.     No

1.     An

2.     Is

3.     Ní

1.     Ar mhaith leat

2.     Ba

3.     Níor

1.     An maith leat

2.     Is maith liom

3.     Ní maith liom

1.     An bhfuil

2.     Tá

3.     Níl

1.     An dtéann tú

2.     Téim

3.     Ní théim

1.     An + urú

2.     Ní + h ,

(a) An gcuireann

(b) Ní chuireann

1.     An bhfaigheann tú ?

2.     Faighim

3.     Ní fhaighim

1. An Imríonn tú

2. Imrím

3. Ní imrím

1.     An ndéanann

2.     Déanaim

3.     Ní dhéanaim

1.     An itheann tú

2.     Ithim

3.     Ní ithim

1.     An dtaitníonn

2.     Taitníonn

3.     Ní thaitníonn

4.     An raibh tú

5.     Bhí

6.     Ní raibh

1.     Ar thaitin

2.     Thaitin

3.     Níor thaitin

1.     An ndearna tú

2.     Rinne

3.     Ní dhearna

1.     An ndeachaigh tú

2.     Chuaigh

3.     Ní dheachaigh

1.     An rachaidh tú

2.     Rachaidh

3.     Ní rachaidh

1.     An mbeidh tú

2.     Beidh

3.     Ní bheidh

1.     An ndéanfaidh

2.     Déanfaidh

3.     Ní dhéanfaidh

 1. An féidir leat ?

2. Is féidir

3. Ní féidir

1. An bhfaca

2. Chonaic

3. Ní fhaca

1. An rachaidh tú ?

2. Rachaidh mé

3. Ní rachaidh mé

1. An mbeidh tú ?

2. Beidh

3. Ní bheidh

Ar

Níor


Advertisements