Irish – Scéalta for Leaving Cert – Ordinary

Scéal 1.

Bhí an oíche dorcha. Bhí mé féin sa teach ag éisteacht le ceol U2.  Chuala mé fothram. Léim mé amach as an leaba.  Fuair mé bata mhór. D’éalaigh mé síos an staighre. Chuala mé an fothram arís agus bhí an fothram sa seomra suite. Tháinig líonrith orm. Bhí mo chroí i mo bhéal. Bhí an áit chomh dubh le pic. Isteach liom sa seomra suite agus bhí bata mhor i mo lámh. Ní fhaca me einne.  Bhris fuarallas triom amach. Bhi an oiche stoirimiuil agus chuala me baisteach ag bualadh na fuinneoga agus bhi an­-eagla orm. Tháinig me isteach sa chistin agus go tobann, thit cupan den bhord agus bhris sé.

Las me an solas agus d’ardaigh me an bata. Ansin léim an fear mhor amach,  agus bhuail se mé. Thit me ar an urlar agus ghortaigh me mo cheann. Rith se amach  an doras. Ansin, chuir me glaoch teileafoin ar na gardaí. Tar éis cupla noimead, thainig na gardaí ar an láthair. Mhínigh me dóibh go raibh fear mór i mo theach agus gur ghoid se a lán airgid,  ghoid se an teilifis agus m’iPod Touch. Duirt an garda gur ghabh siad an fear mór. An maidin dár gcionn, chuala me  torann ag an doras agus d’oscail me é.  Bhí  beirt gharda ann.  Duirt siad  go raibh mo dhuine i stáisiún na ngardaí.   Bhí an-áthas orm.

(  NB – quite a lot of accents are missing from this story )

—————————————————————————

Scéal 2.

Ní raibh taithí ar bith agam ar bheith ag ól, ach bhi na leaids go leir ag feachaint orm agus níor mhaith liom bheith i mo cheap magaidh.  Chaith me siar an canna agus bhuaileamar bóthar.   Agus sinn ag druidim leis an dioscó,  thainig mearbhall ar mo cheann agus ba bheag nár thit me i laige.

Bhí an-amhras ar fhear an dorais sa chlub agus níor lig se isteach sinn.  Bhraith me tinn faoin am seo, agus bhí fonn dul abhaile orm.  Bhi mo chara Ruairí ag tabhairt orm gan dul, ach ní raibh aon mhaith liom.  Bhíos go hiomlán ar meisce.  Abhaile liom go mall agus bhuail mé ar an doras. D’oscail mo mhathair é agus thuig sí láithreach go raibh braon tógtha agam. Bhí fonn múisce orm. Go tobann, chaith mé chuile rud ar mo léine agus ar an staighre romham amach.  Ni duirt mo mham tada ach chuir si i mo chodladh mé.

Nuair a dhuisigh me ar maidin, bhi tinneas cinn uafásach orm, ach bhi níos measa le teacht.  Labhair m’athair agus mo mháthair liom agus níor chuir siad fiacail ann.  Fuair me go dóite é agus bí cinnte de, nach dtógfaidh mé an méid céanna amach anseo. ( some accents missing in this story )

———————————————————————————–

 

Scéal 3 .

 

Níl amhras ar bith ná go raibh mí-ádh orm an trathnona sin.  Bhi an oiche dorcha.  Bhi me liom fein sa teach agus chuala me fothram.  Ni raibh mo thuismitheoiri sa teach agus baineadh geit asam.  D’éalaigh me sios an staighre agus bata i mo lamh agam.  Bhi greim an duine bháite agam fein ar mo bhata.  Bhi dhá bhullán súl agam le heagla.  Thainig me ar an mbosca leitreach, ach, ghearr duine éigin an sreang.  Ni raibh solas sa teach agus bhi se ag stealladh baistí.

Go tobann, chuala me cnag ar an doras.  Bhris fuarallas tríom amach.  D’oscail me an doras ach ni raibh aon duine ansin.  Chas me timpeall agus bhi duine ann le  éadai dubha ag siúl i mo threo.  Lig me béic asam agus bhuail me é leis an bata.  Thit se an urlár.  D’aithin me an duine seo, mo leasphríomhoide a bhí ann !  Mo leasphriomhoide i mo theach!  Cen fáth ?

Ansin, chuala me duine eile i mo seomra suí.  D’ardaigh me mo bhata.  Balcaire leathan íseal meanaosta ba ea é.   Sea, mo phriomhoide.  Nuair a d’fhéach se ar an mbata, bhi se chomh geal le sneachta agus rith se amach as an tigh.  Bhí me sa tóir air suas an bothar ar nos na gaoithe.  Rith me trasna an bhothair ach leag an bus scoile mé.

Go tobann, dhuisigh mé.  Bhi mé ar an mbothar i mo chulaith leapa.  Ni raibh me sa toir ar mo phriomhoide ar chor ar bith. Bhi me ag siúl, agus mé i  mo chodladh.  Bhi a lán daoine ag feachaint i mo threo. Bhí mo cheann fúm le náire !  Ní dheanfaidh me dearmad go deo ar an ocáid sin.

( some accents missing, I will put them in for you if you choose this story )

 

———————-    deireadh   —————–

Advertisements