Irish – Sample letters – J.Cert + L.Cert Ordinary

23 Bóthar Eoin

Baile Atha Cliath 14

3 Feabhra 2016

A Liam a chara,

Conas atá tú?  Ní gearánta dom féin.  Cén chaoi a bhfuil Aine ?  Cén scéal ?  Is fadó ó chonaic mé tú.

Present Tense :

Na laethanta seo, tá ag éirí go maith liom. Tá post páirtaimseartha agam.  Oibrím i siopa.  Ta an pá go hiontach.  Taitníonn an post liom agus tá an bainisteoir an-lách.  Imrím haca fós le foireann áitiúil ( na scoile ).  Téim ag traenáil dhá uair in aghaidh na seachtaine.  Bainim an-chraic as.  Tá an fhoireann go maith i mbliana.

Paul McGrath – Laoch na hEireann

Past Tense :

An tseachtain seo caite, bhí mé ag ceolchoirm iontach.  Bhi U2 ag seinm.  Cheannaigh mé an ticéad le hairgead a fuair mé ó mo thuismitheoirí.  Chuaigh mé ann ar an mbus.  Bhí an áit plódaithe.  Chan Bono na seanamhráin nuair a tháinig siad amach ar an stáitse.  Bhí ábhar nua aige freisin. Thaitin an oíche go mór liom.   Bhí Séamus Coleman agus Robbie Brady ann freisin. Bhain siad sult mór as an gceol.  Bhí U2 ar fheabhas.

Future Tense :

An mhí seo chugainn, rachaidh mé go dtí an Spáinn ar feadh coicíse.  Beidh me ag dul ann le mo chlann.  Ligfidh mé mo scíth agus tógfaidh mé go bog é.  Beidh an ceantar fíor-álainn.  Rachaidh mé go dtí an trá gach lá.  Buailfidh mé le daoine nua.   Eisteoidh mé le ceol, agus gan dabht bainfidh mé taitneamh as na radharcanna.

Is mise  do chara ,

Colm

——————————————

Conal Keaney – Ath Cliath

40 Bóthar Liam,

Baile Atha Cliath 2

18 Meitheamh 2016.

A Eoin , a chara

Cén scéal? Conas atá tú ?

Present :

Na laethanta seo, tá ag éirí go maith liom. Mar is eol duit, fuair mé post páirtaimseartha.  Oibrím  dé domhnaigh ag a 10 a chlog. Oibrím sa siopa áitiúil. Tuillim go leor airgid. An bhfuil tusa fós ag obair  ? Imrím sacar freisin le Shamrock Rover faoi 18. Téim ag traenáil dhá oíche sa tseachtain. Bainim an-chraic as. Tá an fhoireann ar fheabhas. Ag an deireadh seachtaine, buailim le mo chairde  agus téimid amach le chéile. Bíonn craic mhaith againn.

CONAL KEANEY – ATH CLIATH

Past :      An deireadh seachtaine seo caite, d`éirigh mé go luath maidin Dé Sathairn. D’ith mé mo bhricfeasta agus bhuail mé le mo chairde sa chathair. Cheannaigh mé éadaí. Bhí mé iontach sásta liom féin. Shiúil mé abhaile ina dhiaidh sin.   Níos déanaí, lig mé mo scíth agus d’fhan mé sa teach. D’fhéach mé ar roinnt DVD’anna.

Future :    Tar éis na scrúduithe, nuair a thiocfaidh an samhradh , ligfidh mé mo scíth mar is ceart. Oibreoidh mé sa teach tábhairne áitiúil.  Buailfidh mé níos minicí le mo chairde.  Ní bheidh mé ag staidéar buíochas le Dia. Tógfaidh mé go bog é. Éisteoidh mé leis an iPod. Rachaidh mé i mo chodladh go déanach.    Cad faoi teacht anseo ar cuairt ?  Buailfidh tú le mo chairde go léir. Tá go leor imeachtaí sa cheantar.  Tá linn snamha taobh linn, agus tá club na n-óg ann freisin.   scríobh chugam go luath,

Éamonn

===================================

Leaving Cert, Ordinary,  2015 – Litir:

Bhí mé ag imirt peile, bhí an bainisteoir an-lách – decent, Ghortaigh mé mo chos, bhí sé pianmhar, bhí mo chos ag cur fola – bleeding, tháinig otharcharr, bhris mé mo ghlúin, bhí pian i mo lámh freisin,

Bhí na dochtúirí cairdiúil, thaitin an t-ospidéal liom – enjoy, bhí an bia go deas, cheannaigh mo chairde bronntanais dom – buy, lig mé mo scíth, thóg mé go bog é, chaith mé 3 lá san ospidéal – spent.

===================================

Advertisements