Irish Present / Past / Future tenses

Present  Tense    –       Past    —   Future

Irish Oral – Present tense  (Listen to handout being read out )

Irish Oral – Past tense    ( click on the link )

Irish Oral – Future tense  ( click to hear )

 

 

 

—————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Ligim mo scíth ( l relax ) – Lig mé mo scíth (relaxed) – Ligfidh mé mo scíth (will relax).

2   Tógaim go bog é (take it easy) – Thóg mé go bog é – Tógfaidh mé go bog é.

3   Ní dhéanaim aon rud speisialta (don’t do anything special) – Ní dhearna mé aon rud speisialta –  Ní dhéanfaidh mé aon rud speisialta

4   Fanaim sa teach (stay in house) – D`fhan mé sa teach – Fanfaidh mé sa teach.

5   Éistim leis an raidió – D`éist mé leis an raidió – Éisteoidh mé leis an raidió.

6   Féachaim ar an teilifís – D`fhéach mé ar an teilifís –   Féachfaidh mé ar an teilifís.

7   Téim isteach sa chathair (go into town) – Chuaigh mé ar an idirlíon (internet) – Rachaidh mé isteach sa phictiúrlann (cinema).

8   Imrím snucair le mo chairde – D`imir mé leadóg le mo chairde (tennis) – Imreoidh mé Galf le mo chairde.

9   Oibrím i siopa (work in shop) – D`oibrigh mé in ollmhargadh (supermarket) – Oibreoidh mé in oifig (office).

10 Faighim a lán airgid (get a lot of money) – Fuair mé céad Euro (100) – Gheobhaidh mé neart airgid (a good lot of money).

11 Tá post agam (have a job) – Bhí post agam – Beidh post agam.

12 Is maith liom Léitheoireacht – ( reading)

13 Buailim le mo chairde (meet friends) – Bhuail mé le mo chairde – Buailfidh mé le mo chairde.

14 Bím ag staidéar (studying) – Bhí mé ag staidéar go dian – Beidh mé ag staidéar.

15 Déanaim m`obair bhaile (Do homework) – Rinne mé m’obair bhaile – Déanfaidh mé m’obair bhaile.

  1. Imrím sacar le foireann (play team) – D`imir mé rugbaí le foireann – Imreoidh mé iománaíocht le foireann.
  2. Bainim an-chraic as (I really enjoy it) – Bhain mé an-sult as – Bainfidh mé an-taitneamh as.

18 Imrím peil ghaelach (play gaelic) – D`imir mé peil ghaelach – Imreoidh mé peil ghaelach.

19 Téim ag traenáil (training) – Chuaigh mé ag traenáil – Rachaidh mé ag traenáil,

20 Rithim – Rith mé – Rithfidh mé

21 Tá an fhoireann ar fheabhas (team excellent) – Bhí an fhoireann go hiontach – Beidh an fhoireann thar barr.

  1. Féachaim ar DVD‘anna (Look at DVDs) – D`fhéach mé ar DVD’anna – Féachfaidh mé ar DVD’anna.
  2. Imrím cluichí ríomhaireachta (computer games) – D`imir mé cluichí ríomhaireachta – Imreoidh mé cluichí ríomhaireachta.

24 Ithim rud éigin (something) – D`ith mé rud éigin – Íosfaidh mé rud éigin.

25 Éirím go luath (get up early) – D`éirigh mé go luath – Éireoidh mé go luath.

26.  Téim amach le mo chairde – Chuaigh mé amach le mo thuismitheoirí – Rachaidh mé amach le cara liom (friend of mine).

27 Ceannaím éadaí (buy clothes) – Cheannaigh mé éadaí nua – Ceannóidh mé éadaí úra.

28 Tá sé go maith (It’s  good) –  Bhí sé go maith  – Beidh sé go maith.

29 Tá an t-atmaisféar go hiontach (atmosphere is great) – Bhí an t-atmaisféar go hiontach – Beidh an t-atmaisféar go hiontach.

  1. Téim i mo chodladh (go to bed) – Chuaigh mé i mo chodladh – Rachaidh mé i mo chodladh.

31 Taitníonn sé go mór liom (I really enjoy it) – Thaitin sé go mór liom (enjoyed).

32 Glanaim mo sheomra (clean my room) – Ghlan mé mo theach – Glanfaidh mé an chistin (kitchen).

33.Tosaíonn sé ag a 6 a chlog (starts) – Thosaigh sé – Tosóidh sé

34.Críochnaíonn sé ag a 10 a chlog  –  Chríochnaigh sé  – Críochnóidh sé (it finishes)

—————————————————

Present Tense : De ghnáth – usually, Na laethanta seo – these days, Sa lá atá inniu ann – Nowadays,  Faoi láthair – at present,  I rith na seachtaine – during the week, Ag an deireadh seachtaine – at the weekend, Go minic – often, Uaireanta – sometimes, Ansin – then,  I mbliana – this year,

———————————————————–

Past Tense :  Inné – yesterday, An tseachtain seo caite – last week, An samhradh seo caite – last summer,  an mhí seo caite – last month,  Cúpla lá ó shin – couple of days ago, Le déanaí – recently,

————————————————————-

Future Tense : Amárach – tomorrow, An tseachtain seo chugainn – next week,  an mhí seo chugainn – next month,  an samhradh seo chugainn – summer,

————————————————————-

Conditional Tense : Rachainn ar saoire – I would go, Cheannóinn carr nua do mo Dhaid – would buy, Thabharfainn airgead do dhaoine bochta – would give, Chuirfinn airgead sa bhanc – would put, Bheinn an-sásta liom féin – would be,  Ghlanfainn suas an teach – would clean, Ligfinn mo scíth – would relax,

Meán Fómhair 2016.

Advertisements