Irish Numbers

1- 10, A haon, a dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, a hocht, naoi, deich.

11 – 20, A haon déag, dó dhéag, trí déag, ceathair déag, cúig déag, sé déag, seacht déag, ocht déag, naoi deag, fiche.      

20 – Fiche, 30 – tríocha, 40 – daichead (ceathracha), 50 – caoga, 60 – seasca, 70 – seachtó, 80 – ochtó, 90 – nócha, 100 – céad.

101 – Céad is a haon,

200 – Dhá chéad, trí chéad, ceithre chéad,

1000 – Míle, dhá mhíle, trí mhíle

Kevin Doyle  – Loch Garman agus Eire

Milliún,

Billiún.

1957 – míle naoi gcéad, caoga seacht, ( naoi déag, caoga seacht )

2000 – Sa bhliain dhá mhíle,

2009 – dhá mhíle is a naoi,

Counting People : Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr, deichniúr.

—————————————-

Advertisements