Irish – Idioms and expressions for honours

Nathanna

1.   Tá sí tréigthe (deserted) ag a leannán (lover).

2.    Grá gan chúiteamh atá anseo (unrequited).

3.    Tá an mothú (feeling) an-tíriúil (homely).

4.    Feicimid crá croí (distress) an chailín.

Roy Keane in action against Italy in 1994

Roy Keane agus Paul McGrath in aice leis i 1994

6.     Tá sí ag cur a cuid feirge (her anger) in iúl (expressing).

7.    Tá cur síos (description) ar áilleacht na háite.

8.    Tá sí chomh cráite sin (so tormented).

9.    Tá sí chomh duairc (gloomy) croíbhriste sin.

10.                     Cuireann an file na mothucháin (feelings) in iúl (express) i bhfriotal simplí (language).

11.   Is siombal (symbol) suimiúil é.

12.      Feicimid ionracas (integrity) an fhile.

13.    Tá gné shollúnta (solemn aspect) ag baint leis seo.

14.                      Is cumasach (powerful) an léiriú atá sa dán seo (portrayal).

15.                      Tá codarsnacht (contrast) le sonrú sa véarsa deireanach (to be noticed).

16.                      Braitheann sí (feels) teanntaithe (trapped).

17.                       Tuigimid staid an fhile (state).

18.                     Feicimid frustrachas an fhile (frustration).

19.                      Léiríonn sé cás an fhile (case).

20.                      Léirítear gnéithe (aspects) pearsanta an fhile.

21.                      Úsáidtear rithimí na gnáthchainte (ordinary talk) go h-éifeachtach.

22.                      Ar leibhéal (level) amháin feictear.. ach ar leibhéal eile…

23.                     Tá an dán débhríoch (ambiguous) agus cuireann (adds) sin leis an réimse mínithe (range of meanings).

24.                      Nochtar go leor (expose) mothúcháin sa dán seo (feelings).

25.                      Rinne sé cur síos(description) ar an radharcanna go léir (sights),

26.                     Feicimid an teannas idir an (tension) seanchultúr agus an cultúr iasachtach  (foreign)

27.                     Braitear lucháir (delight) agus sonas an easpa tuisceana (lack of understanding ) idir…

28.                     Deánann sé iarracht é a thuiscint (effort to understand)

29.                     Níl an doimhneas céanna sa véarsa sin (the same depth).

30.                     Tá íomhánna úra le brath  (new images to be felt)

31.                     Tá an  file ag agairt a chúise (plea to his cause).

32.                     Tá fo-théama an ghrá sa dán (sub theme).

33.                      Tá an file ar thuras spioradálta (spiritual journey).

———————————————————————

Advertisements